pro

Башка катализаторлор

  • Башка катализаторлор

    Ошондой эле, синтетикалык аммиак бирдигиндеги катализаторлор жана адсорбенттер, нефтехимиялык жана жаратылыш газын химиялык иштетүүдө колдонулган сериялык жана топтук катализаторлорду сунуштайбыз, суутек өндүрүүчү блок, PE иштетүүдө ацетилен гидрогенизациялоочу катализатор, пропан дегидрогенизациялоочу катализатор ж.б.у.с.